Mapowanie procesów

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów

Czym jest mapowanie procesów

Mapowanie procesów to metoda analizy, modelowania i przedstawiania graficznego procesów biznesowych, takich jak logistyka czy produkcja, w celu lepszego zrozumienia ich struktury, identyfikacji możliwości usprawnień oraz zapewnienia efektywnego zarządzania. Mapowanie procesów jest często wykorzystywane w kontekście zarządzania jakością, usprawniania procesów oraz wdrażania systemów zarządzania, takich jak Lean Management czy Six Sigma.

W logistyce mapowanie procesów może obejmować analizę i przedstawienie procesów związanych z transportem, magazynowaniem, kontrolą zapasów, przepływem informacji czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. W produkcji mapowanie procesów może obejmować analizę procesów produkcyjnych, takich jak planowanie, projektowanie, montaż, kontrola jakości, utrzymanie czy zarządzanie zasobami.

Przy mapowaniu procesów stosuje się różne techniki i narzędzia, takie jak:

 1. Diagramy przepływu (flowcharts) – przedstawiają procesy krok po kroku, z wykorzystaniem symboli graficznych.
 2. Diagramy SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer) – pokazują relacje między dostawcami, wejściami, procesami, wyjściami oraz klientami.
 3. Mapy wartości (Value Stream Mapping, VSM) – analizują przepływ informacji i materiałów od dostawców do klientów, identyfikując elementy dodające wartość i eliminując marnotrawstwo.
 4. Diagramy IDEF (Integrated Definition for Function Modeling) – przedstawiają procesy w formie hierarchicznej struktury, umożliwiając dokładniejszą analizę i modelowanie.

Mapowanie procesów pozwala na:

 1. Zrozumienie procesów, identyfikację kluczowych elementów oraz zależności.
 2. Wskazanie obszarów marnotrawstwa, nieefektywności oraz możliwości usprawnień.
 3. Ułatwienie komunikacji między zespołami oraz ułatwienie szkoleń dla nowych pracowników.
 4. Monitorowanie i mierzenie efektywności procesów oraz wdrażanie zmian.

Mapowanie procesów – narzędzie BPMN

Business Process Model and Notation (BPMN) to graficzna notacja służąca do modelowania procesów biznesowych w postaci diagramów przepływu (flowcharts). Narzędzie zostało opracowane przez organizację Object Management Group (OMG) w celu ułatwienia zrozumienia, komunikacji i zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach. BPMN jest szeroko stosowany w analizie, optymalizacji oraz automatyzacji procesów biznesowych.

BPMN oferuje zestaw standardowych symboli graficznych, które reprezentują różne elementy procesów, takie jak:

 • Zdarzenia (Events) – określają początek, koniec lub momenty przełomowe w procesie; reprezentowane są przez okręgi.
 • Aktywności (Activities) – opisują zadania i procesy wykonywane w trakcie realizacji celów biznesowych; przedstawiane są jako prostokąty z zaokrąglonymi rogami.
 • Bramki (Gateways) – reprezentują punkty decyzyjne w procesie, gdzie przepływ może się rozdzielać, łączyć lub zależeć od warunków; symbolizowane są przez romby.
 • Przepływy sekwencji (Sequence Flows) – przedstawiają kolejność, w jakiej elementy procesu są wykonywane; zaznaczane są strzałkami łączącymi różne elementy.
 • Przepływy wiadomości (Message Flows) – ilustrują wymianę informacji między różnymi podmiotami uczestniczącymi w procesie; oznaczane są strzałkami z kropkowanymi liniami.
 • Pływające artefakty (Swimlanes) – dzielą diagram na strefy odpowiadające różnym jednostkom organizacyjnym lub uczestnikom procesu; reprezentowane są jako poziome lub pionowe pasy.

Dzięki wykorzystaniu BPMN, osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe mogą łatwo tworzyć, analizować i udoskonalać modele procesów w sposób zrozumiały dla osób zarówno technicznych, jak i nietechnicznych. BPMN jest również używane jako podstawa do tworzenia i wdrażania systemów automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Management Systems, BPMS).

Mapowanie procesów – przykłady zastosowania

Mapowanie procesów może być stosowane w różnych dziedzinach i branżach, aby usprawnić procesy, zwiększyć efektywność i osiągać lepsze wyniki. Oto kilka przykładów zastosowań mapowania procesów:

 1. Logistyka i łańcuch dostaw:
 • Analiza procesu zamówienia i dostawy, od momentu złożenia zamówienia przez klienta po dostarczenie produktu do odbiorcy.
 • Optymalizacja zarządzania magazynem, w tym procesy przyjmowania, magazynowania, kompletacji i wysyłki towarów.
 • Usprawnienie procesu planowania transportu i optymalizacja tras dostaw.
 1. Produkcja:
 • Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych, w tym planowania, montażu, kontroli jakości oraz utrzymania maszyn i urządzeń.
 • Wprowadzenie Lean Manufacturing, eliminacja marnotrawstwa i skracanie czasów realizacji zleceń produkcyjnych.
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością, np. ISO 9001, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.
 1. Usługi finansowe i bankowe:
 • Mapowanie procesu przyznawania kredytów, od momentu złożenia wniosku przez klienta, poprzez analizę ryzyka, decyzję kredytową i wypłatę środków.
 • Optymalizacja procesów obsługi klienta, takich jak otwieranie konta bankowego, przeprowadzanie transakcji czy obsługa reklamacji.
 • Usprawnienie procesów zarządzania ryzykiem i zgodnością regulacyjną.
 1. Zasoby ludzkie:
  • Mapowanie procesu rekrutacji i selekcji, od publikacji ogłoszenia o pracę, poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, do zatrudnienia nowego pracownika.
  • Analiza i usprawnienie procesów szkoleniowych, oceny pracowników i rozwoju kariery.
  • Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami w celu lepszego dopasowania pracowników do wymagań stanowisk.
  •  

   Poznaj nasze oprogramowanie Matryca Kompetencji. Jest to efektywny system pozwalający na bieżace zarządzanie zasobami ludzkimi. Skontaktuj sie z nami, a podpowiemy Ci jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji.
   1. Sprzedaż i marketing:
   • Mapowanie procesu sprzedaży, od generowania potencjalnych klientów, poprzez prezentację oferty, negocjacje, zamknięcie sprzedaży i obsługę posprzedażową.
   • Analiza i optymalizacja procesów marketingowych, takich jak kampanie reklamowe, promocje, badania rynku czy analiza konkurencji.

   Mapowanie procesów może być stosowane praktycznie w każdej organizacji. Nie ma znaczenia wielkość czy branża. Dzięki tej metodzie, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje procesy, identyfikować obszary do usprawnienia, zwiększać efektywność i osiągać lepsze wyniki.

   Etapy skutecznego mapowania procesów

   Mapowanie procesów może być kluczowym elementem w analizie i usprawnianiu procesów w organizacji. Aby zacząć mapowanie procesów, warto wykonać następujące kroki:

   1. Zdefiniuj cel mapowania

   Określ, co chcesz osiągnąć poprzez mapowanie procesów. Czy chodzi o optymalizację procesu, zwiększenie efektywności, redukcję kosztów, lub może wprowadzenie nowego systemu zarządzania?

   1. Wybierz proces do zmapowania

   Wybierz jeden lub kilka kluczowych procesów, które mają największy wpływ na osiągane wyniki. Początkowo skup się na tych, które mają największy potencjał usprawnień.

   1. Zgromadź informacje

   Zbierz informacje dotyczące wybranego procesu, takie jak procedury, opisy stanowisk i dane statystyczne lub raporty. Porozmawiaj z osobami zaangażowanymi w proces. Poznaj ich perspektywę i doświadczenia.

   1. Zorganizuj warsztat mapowania procesów

   Zaproszenie uczestników procesu, menedżerów, ekspertów lub analityków biznesowych na wspólne warsztaty. Wspólna praca pozwoli na lepsze zrozumienie procesu, identyfikację problemów i proponowanie rozwiązań.

   1. Wybierz odpowiednie narzędzia

   Wybierz narzędzie lub technikę mapowania, która najlepiej pasuje do Twojego celu. Może to być diagram przepływu (flowchart), Value Stream Mapping (VSM), BPMN, czy inna metoda.

   1. Stwórz mapę procesu

   Zaczynając od początku procesu, przedstawiaj kolejne etapy, decyzje i związane z nimi zasoby w formie graficznej. Uwzględnij strzałki, symbolizujące przepływ informacji i materiałów.

   1. Analiza i identyfikacja usprawnień

   Przeanalizuj stworzoną mapę procesu, zwracając uwagę na obszary z potencjałem do usprawnień, takie jak przestoje, marnotrawstwo, nadmierna ilość etapów oraz błędy. Wspólnie z zespołem opracuj propozycje usprawnień.

   1. Wdrożenie zmian

   Opracuj plan wdrożenia proponowanych usprawnień i monitoruj ich realizację. Pamiętaj o komunikacji zmian w organizacji oraz szkoleniu osób zaangażowanych w zmieniony proces.

   1. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie

   Po wprowadzeniu zmian, monitoruj efektywność procesu, zbieraj informacje zwrotne i wprowadzaj dalsze usprawnienia. Mapowanie procesów powinno być częścią cyklu ciągłego doskonalenia.

Call Now