Zastosowanie

01
Dlaczego

Matryca kompetencji

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami pracowników jest kluczowym wyzwaniem. Tradycyjne metody nie są wydajne, dostarczają opóźnione i niedokładne informacje. 

Brak monitorowania kompetencji skutkuje błędami produkcyjnymi, reklamacjami i w konsekwencji stratami. Odpowiedzią jest transformacja cyfrowa.

Skuteczność

Eskalujemy zdarzenia do wybranych członków organizacji. Stale raportujemy. Digitalizujemy przepływ informacji o kompetencjach pracowników. Monitorujemy postępy na podstawie zadanych parametrów.

Elastyczność

Nasz system charakteruzuje elastyczność. Możliwa jest pełna konfiguracja i  ścisłe dopasowanie do potrzeb Klienta.

Oprogramowanie może być dostępne z poziomu www oraz tabletu (np. gniazda produkcyjnego). System stale monitoruje umiejętności.

Konfiguracja zakłada możliwość powiązania z linią produkcyjną. Monitorowane mogą być również umiejętności nieliniowe.

Dzięki zaawansowanym raportom wiedza na temat kompetencji jest obszerna, rzeczywista i stanowi doskonałą bazę do podejmowania trafnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami.

Skuteczność podejmowanych działań zapewnia wielokanałowa eskalacja (aplikacja, SMS, email, webserwis)

02
Buduj

Wydajne zespoły

Ujawnij kompetencje zespołu

System pozwala na przyjęcie strategicznego podejścia do zarządzania umiejętnościami i rozwoju. Nasz system pozwala na klarowny wgląd w kompetencje, poziomy umiejętności, poziomy zainteresowań, certyfikaty, dystrybucję umiejętności i inne informacje, które potrzebyjesz by były dostępne w Twoim zespole .

Wykryj braki w umiejętnościach

Zdiagnozuj braki w umiejętnościach, wpłyń na podniesienie kompetencji. Wskaż możliwość przekwalifikowania. Bądź na bieżąco z aktualnymi umiejętnościami swojego zespołu oraz odkryj możliwości jego rozwoju.

Buduj zespół dla projektu

Nasze oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami pomaga w identyfikacji i śledzeniu kompetencji pracowników oraz skorelowaniu ich z rzeczywistą wydajnością pracy. System Skills Matrix może również pomóc menedżerom filtrować bazy danych pracowników według umiejętności, w celu tworzenia zespołów lub przydzielania pracy w oparciu o określone kwalifikacje.

03
Czym jest

Macierz umiejętności

Macierz umiejętności

Matryca umiejętności to narzędzie wykorzystywane przez pracodawców do śledzenia umiejętności i wiedzy pracowników. Podstawowa forma zwykle obejmuje umiejętności już posiadane przez pracowników, te, które są potrzebne, ale niedopracowane, oraz te, które są wymagane do ukończenia projektu lub wykonywania konkretnej pracy.

Każdy pracownik otrzymuje ocenę biegłości w każdej umiejętności i zainteresowania jej rozwojem. Daje to menedżerom doskonały wgląd w to, kto ma kwalifikacje do wykonania określonych zadań.

Korzyści stosowania macierzy

Narzędzie to świetnie pokazuje, w jakim obszarze członek zespołu przoduje i gdzie może się poprawić. Może to uświadomić, jakie umiejętności należy rozwijać i w jakich obszarach członkowie zespołu są już zaawansowani. 

Dzięki matrycy określającej, jakie umiejętności są potrzebne do ukończenia projektu, pracownicy mają lepsze wyobrażenie o tym, czego się oczekuje i czego wymaga biegłość w wykonywaniu swoich zadań.

Matryca daje liderom lepszy wgląd w bieżącą sytuację , jeśli ktoś musi zostać zatrudniony do pełnienia określonych zadań. Znajomość brakujących umiejętności pomaga menedżerom określić, jakiego pracownika należy zatrudnić do konkretnego projektu.

 

Matryca kompetencji dla produkcji

Zakłady produkcyjne zawsze poszukują wykwalifikowanych pracowników. Odpowiednio skonfigurowany system Skills Matrix  to doskonały sposób na rejestrowanie umiejętności obecnych pracowników zakładu produkcyjnego i zwiększenie produktywności.

To narzędzie organizacyjne upraszcza również proces rekrutacji. Na przykład daje menedżerom lepsze wyobrażenie o tym, jakich obszarów umiejętności brakuje i kto może być odpowiedni do wykonania odpowiednich zadań.

Im lepiej pracownik jest przygotowany do wykonywania swojej pracy, tym lepsze będą wyniki finansowe firmy.

Call Now