Matryca umiejętności

Matryca umiejętności

Matryca Umiejętności to narzędzie służące do identyfikacji i oceny umiejętności pracowników w organizacji. Umożliwia ocenę i porównanie wszystkich umiejętności i kompetencji pracowników w stosunku do określonych celów i standardów. Zarządzanie umiejętnościami przy pomocy matrycy umiejętności jest często wykorzystywane w celu określenia wymagań pracowników podczas procesu rekrutacji i selekcji, jak również do określenia potrzeb szkoleniowych.

Matryca Umiejętności – korzyści wdrożenia

 • Przede wszystkim pozwala na świadome i precyzyjne określenie umiejętności i talentów pracowników.
 • Pozwala na weryfikację i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w firmie.
 • Umożliwia również mierzenie postępów pracowników, a także na podejmowanie ukierunkowanych działań szkoleniowych i rozwojowych.
 • Z uwagi na swoją precyzyjną strukturę matryca umiejętności stanowi również bardzo wygodne narzędzie do weryfikacji i oceny kandydatów podczas procesu rekrutacji.

Matryca Umiejętności – do czego służy w firmie produkcyjnej

 • Pozwala ona na identyfikację aktualnych i potencjalnych umiejętności pracowników, określenie, które umiejętności są wymagane do wykonywania zadań i jakie są potrzeby rozwoju.
 • Zazwyczaj matryca umiejętności składa się z kilku kolumn, w których wymienia się wszystkie umiejętności wymagane od danego pracownika. W kolejnym kroku określa się poziom zaawansowania w danych umiejętnościach, a także określa, jakie szkolenia są potrzebne, aby osiągnąć wymagany poziom.
 • Matryca umiejętności jest przydatnym narzędziem dla firm produkcyjnych, które chcą maksymalnie wykorzystać swoje zasoby ludzkie i zapewnić optymalny poziom wydajności.
Kto w firmie odpowiada za stosowanie matrycy umiejętności?

Odpowiedzialność za stosowanie matrycy umiejętności w firmie należy do działu zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Dział HR jest odpowiedzialny za dostarczanie narzędzi do identyfikacji potrzeb szkoleniowych i określenia poziomu umiejętności pracowników. Stosowanie matrycy umiejętności jest ważnym czynnikiem w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ pozwala firmie identyfikować potrzeby szkoleniowe i wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób efektywny.

Jaka wielkość firmy kwalifikuje się do stosowania matrycy umiejętności?

Matryca umiejętności jest zazwyczaj stosowana w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Małe firmy mogą również skorzystać z tego narzędzia, jeśli mają odpowiednio dużą liczbę pracowników.

Jakie branże korzystają najbardziej?

Finanse i bankowość: analityka finansowa, rachunkowość, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie aktywami, zarządzanie portfelami, zarządzanie finansami, podatki, planowanie finansowe.

Projektowanie i inżynieria: inżynieria mechaniczna, inżynieria elektryczna, inżynieria chemiczna, projektowanie produktów, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów informatycznych, zarządzanie projektami.

Technologia informacyjna: programowanie, tworzenie stron internetowych, zarządzanie bazami danych, tworzenie oprogramowania, bezpieczeństwo sieciowe, tworzenie aplikacji mobilnych.

Handel i usługi: zarządzanie sprzedażą, marketing, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie usługami, zarządzanie procesami biznesowymi.

Przemysł: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością produktu, zarządzanie zapasami, zarządzanie zasobami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Nauka: badania i rozwój, nauka o materiałach, chemia, fizyka, biologia, matematyka, informatyka.

Jakie umiejętności może badać matryca?

Matryca może badać różne umiejętności, w tym:

 • społeczne i interpersonalne (np. komunikacja, umiejętność współpracy)
 • kognitywne (np. uczenie się, przetwarzanie informacji, kreatywność)
 • behawioralne (np. punktualność, dyscyplina)
 • techniczne (np. znajomość programów komputerowych, zarządzanie projektami, posiadane uprawnienia i licencje do obsługi maszyn i urządzeń)
 • językowe (np. znajomość języków obcych)
 • organizacyjne (np. zarządzanie zespołem, planowanie wydarzeń)
 • motywacyjne (np. motywacja, wytrwałość)

Jak matryca umiejętności przyspiesza procesy?

Zastosowanie matrycy może usprawnić procesy w wielu różnych dziedzinach, od zarządzania zespołem, po doskonalenie produktu. Przede wszystkim zapewnia ona jasny obraz tego, jakie umiejętności są potrzebne do wykonania określonego zadania, co pomaga zaoszczędzić czas w procesie rekrutacji, umożliwiając szybkie określenie, czy kandydat ma odpowiednie kwalifikacje.

Matryca umiejętności także łatwo wskazuje, jakie umiejętności są niezbędne do wykonania określonego zadania, co pomaga zmniejszyć zakres zadań i zapobiega nadmiernemu korzystaniu z zasobów. Ponadto może ona pomóc w identyfikacji słabych punktów w zespole i wskazuje, które umiejętności należy rozwijać, aby zwiększyć produktywność.

Jak pomaga system informatyczny?

System informatyczny pomaga w tworzeniu matrycy umiejętności, poprzez zbieranie danych dotyczących konkretnych umiejętności i poziomu ich wykorzystania wśród pracowników. Innym zadaniem jest  śledzenie postępów w nabywaniu nowych umiejętności, a także zarządzanie dostępem do szkoleń i materiałów edukacyjnych. Z systemu informatycznego można uzyskać szybki dostęp do informacji o zdolnościach i umiejętnościach pracowników, co pozwala na skuteczne planowanie szkoleń, wspieranie rozwoju pracowników i optymalizowanie wykorzystania ich talentów i umiejętności.

Cechy dobrego programu Matryca Umiejętności

1. Łatwa nawigacja i intuicyjne interfejsy użytkownika: Program powinien być łatwy w nawigacji i zawierać proste i intuicyjne interfejsy użytkownika, aby ułatwić użytkownikom przeglądanie i korzystanie z programu.

2. Możliwość edycji i aktualizacji: Program powinien umożliwiać użytkownikom edytowanie i aktualizowanie ich matrycy umiejętności w celu odzwierciedlenia ich postępów w karierze.

3. Raporty i statystyki: Program powinien udostępniać użytkownikom raporty i statystyki dotyczące ich umiejętności, w tym wykresy, tabele i wykresy, aby pomóc im w zrozumieniu swoich postępów.

4. Funkcje zarządzania projektami: Program powinien zawierać narzędzia do zarządzania projektami, aby użytkownicy mogli łatwo monitorować swoje postępy w projektach i ustalać priorytety.

System SkillsMatrix od Signalo

Nasze rozwiązanie oferuje system matrycy umiejętności, który pozwala organizacjom zidentyfikować istotne umiejętności wymagane do wykonywania określonych zadań. Jest w pełni skalowalny i może być dostosowany do różnych organizacji i poziomów złożoności.

System ten pozwala organizacjom tworzyć i identyfikować istotne dla nich umiejętności, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań. Jest również wyposażony w narzędzia do określania i oceny umiejętności pracowników oraz do monitorowania postępów w rozwijaniu umiejętności. System pozwala również organizacjom tworzyć profile pracowników, które można wykorzystać do określenia ich poziomu kompetencji.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, dzięki której dowiesz się jak może on być skutecznie wykorzystany w Twojej organizacji. Nie trać czasu, już dziś skorzystaj z narzędzia, które przyspieszy i poprawi komfort Twojej pracy, co przełoży się na niższe koszty i większe zyski w Twojej organizacji.

Call Now